Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Komunikacja kolejowa w Warszawie i okolicach

Ankieta dla podróżujących koleją podmiejską


Prosimy o poświęcenie 10 minut i wypełnienie ankiety "
Komunikacja kolejowa w Warszawie i okolicach".
Celem ankiety jest zbadanie Państwa preferencji i oczekiwań dotyczących podmiejskiej komunikacji kolejowej w tym też optymalizacji rozkładu jazdy. Ankieta przeznaczona jest dla tych z Państwa, którzy codziennie, często lub tylko od czasu do czasu korzystają z komunikacji kolejowej w swoich dojazdach do pracy, szkoły, na zakupy lub w innych celach.

Wyniki ankiety zostaną przez nas opracowane statystycznie, a następnie upublicznione oraz przekazane zarządom przewoźników kolejowych.